Ahşap ve Deprem

Ahşabın Depreme Dayanıklılığı

 

            Öncelikle depremin bina üzerinde nasıl bir etki yaptığını düşünebiliriz. Deprem sırasında yer sarsılır. Bu sarsılma hareketi bir şekilde binaya aktarılır. Binanın bu güç karşısında sarsılması gerekmektedir. Bina ne kadar ağır ise, ev üzerindeki kuvvet o kadar güçlü olacaktır. Peki binanın hafif olması yeterli olacak mıdır? Tabi ki bu tek başına yeterli değildir. Yapılan malzemenin de depreme dayanıklılığı önemlidir. Burada betonarme ile ahşap yapıları karşılaştırmak gerekirse:

           

Ahşap Yapı

Betonarme Yapı

İnşaat sırasında ve sonrasında inşaatın denetimini yapmak kolaydır. Çıplak gözle bile görülebilir.

Denetimi zordur. Ne tür malzemenin kullanıldığını uzman olmadan anlayamayız. ınşaat sırasında ne kadar su kullanıldığını bilemeyiz.

Hafif yapısı ile depreme dayanıklıdır.

Ağır yapısı ile depremde dezavantajlıdır.

Birçok çivi içerdiğinden, bu noktalar deprem sırasında ev üzerindeki gücü dağıtır. Bu da dayanıklılığı artırır.

Ahşap yapılara oranla daha az bağlantı noktası içerir.

 

            Ülkemizde de değişik zamanlarda büyük depremler yaşanmıştır ve yaşanacaktır. Ahşap yapıların deprem karşısındaki başarısının örnekleri özellikle Marmara bölgesinde görmek mümkündür.